Privacy Statement - Bits en Tools

Dit is de website van Bits en Tools

Ons postadres is:
Haagstraat 22
3581XS Utrecht 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 56201869
Ons B.T.W.-nummer is NL177801542B01
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam,
noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
voor commerciële doeleinden.
Op deze site bieden wij de mogelijkheid cookies te sluiten (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
- Per email: info@bitsentools.nl
- Per telefoon: 06-2216 0505
- Per brief: Pijlstaartvlinder 31, 3544 DJ Utrecht

Communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres of via de link in onze nieuwsbrief.

Communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u
aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact
met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst
hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer)
wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter:
www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet
voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens
uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de
wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de
kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij
van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te
nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact
op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.